Киноны цаг аа сонгоно уу

Илбэт цурхайн тушаалаар
13:00
20:05
Шидэт түүх
10:45
14:45
16:20
Dr. Cheon and Lost Talisman
18:25
21:45
Wish
10:30
12:30
14:30
16:30
18:30
Кикоро нууц тархи 2
12:40
14:30
18:15
Immersion
10:45
13:10
15:25
17:45
20:00
22:15
Trolls Band Together
10:40
12:45
15:30
Anatomy of a Fall
20:35
The Marvels
12:00
16:10
20:20
95 Зүүдний хүн
17:30
20:30
22:30
Сэвлэг
14:20
16:45
18:35
22:25
Сүүдрийн хот
10:50
19:40
22:35